Historia Objectif Sciences International

Podróż pełna przygód i wyzwań - od klubu naukowego, stworzonego przez grupę siedemnastolatków, do aktualnego NGO mającego swoje siedziby na całym świecie.

JPEGVous pouvez lire
cette page en français

JPEGYou can read
this page in english

W 2012 roku zespół NGO świętował 20-lecie swojej działalności! Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnym raportem prezentującym pełen obraz działań i rozwoju naszego NGO na przestrzeni 20-stu lat:

 1992–2002: narodziny Objectif Sciences

Wszystko zaczęło się w 1992 roku. To wtedy uformował się pierwszy skład dzisiejszego NGO. Do przeprowadzenia inicjalnego doświadczenia został użyty balon-sonda. Wysłany ku niebu, miał na celu zbadanie zmian w warstwie ozonowej atmosfery. Po tym eksperymencie Thomas EGLI założył stowarzyszenie „Naukowców-Amatorów” (fr. LSA –„ Les Scientifiques Amateurs”) w Haute Savoie, w pobliżu Genewy. Ten Klub Naukowy ma na celu umożliwienie młodym ludziom (w wieku od 15 do 19 lat) prowadzenie projektów naukowych. Tworzone na ich podstawie animacje naukowe są realizowane w różnych szkołach i ośrodkach wypoczynkowych. Następnie, we współpracy z INRA (Krajowy Institut badań w dziedzinie rolnictwa, fr. Institut National de la Recherche Agronomique) wcielony w życie został projekt analizy Jeziora Genewskiego przy pomocy teledetekcji przy użyciu zrobotyzowanego systemu monitorowania wód. W czasie prowadzenia tego projektu Klub, w kooperacji z Liceum Saint-Joseph’a z Thonon-les-Bains, wziął udział w Olimpiadzie Fizycznej i zakwalifikował się do krajowego finału.


Po przeprowadzce do Nicei w 1995 roku, stowarzyszenie „Naukowców-Amatorów” zostało przemianowane na stowarzyszenie „Nauk Aktywnych” (fr. „Les Sciences Actives”), aby nazwa była lepiej dostosowana do nowych działań podejmowanych przez organizację:

 • organizacja Pobytów Wakacyjnych, jak również…
 • szkolenie szkoleniowców: IUFM( fr. Institut universitaire de formation des maîtres – Uniwersytecki instytut doskonalenia nauczycieli), studentów studiujących komunikację i muzealnictwo,
 • organizacja wydarzeń kulturalnych (np.: wystawa „Sztuka i Nauka ” w 1997 roku w Nicei),
 • usługi na rzecz samorządów lokalnych (instalacja projektu dotyczącego utylizacji odpadów, wody, energii ...)
 • angażowanie się stowarzyszenia w sprawy Centrów Rekreacyjnych, Szkół: gimnazjów i liceów.

W 1998 roku, grupa konsultantów założyła spółkę o nazwie « HORIZON Consulting » specjalizującą się w takich dziedzinach jak kultura naukowa i technika, a także inżynieria rozwoju gospodarczego. Grupa ta, koordynowana przez T.EGLI, brała udział w różnych projektach, takich jak tworzenie filii firm za granicą i realizacja wystaw edukacyjnych (na temat ochrony ptaków wędrownych czy klonowania...). Angażowała się także w sprawy tych firm w kwestii zasobów ludzkich i zarządzania.

Obie organizacje „Nauki Aktywne” i „HORIZON Consulting” zostały powołane w 1999 roku przez Ministra Spraw Zagranicznych. Ponadto ambasada francuska w Tokio zadecydowała o utworzeniu relacji między Francją i Japonią przy pomocy projektu pozwalającego na eksport do Japonii francuskiej wiedzy fachowej w dziedzinie edukacji naukowej.

W wyniku tego porozumienia, w sierpniu 2000 roku, nad jeziorem Towada w Kosace (Japonia) miał miejsce pierwszy pobyt naukowy przeznaczony dla młodzieży. Trzydzieścioro nastolatków wraz z siedmioma francuskimi i japońskimi edukatorami wspólnie omawiali tematy takie jak sejsmologia, odnawialne źródła energii i różnorodność biologiczna w dwóch językach. W następstwie tego pobytu, służby naukowe i techniczne ambasady nałożyły na obie organizacje (Nauki Aktywne i HORIZON Consulting) obowiązek rozpoczęcia rozważań dotyczących stabilności zawodowej i handlowej turystyki naukowej we Francji i za granicą.

Wynikiem tych rozważań było połączenie się organizacji „Nauki Aktywne” i „HORIZON Consulting” w jedną, w w 2002 roku. Najistotniejszym założeniem towarzyszącym fuzji obu stowarzyszeń było przyjęcie statutu organizacji non-profit, a jej głównym celem było rozpowszechnianie kultury naukowej i technicznej. Rozwój stowarzyszenia Objectif Sciences

Do 2004 roku, przeprowadziliśmy wiele rozważań i prób. Jedną z nich było opracowanie i przygotowanie agencji zajmującej się projektowaniem podróży w ramach turystyki naukowej, ekologicznej i etnicznej. Niestety nie została ona uruchomiona ze względu na słabo rozwinięty rynek w tamtym czasie.

W kolejnych miesiącach, Objectif Sciences zaproponowało zorganizowanie obozów naukowych odpowiadających oczekiwaniom ośrodków badawczych, takich jak CNRS (fr. Centre National de la Recherche Scientifique, pl. Krajowe Centrum Badań Naukowych) lub INRA … Ówczesna organizacja bazowała na tym samym modelu co dzisiejsze NGO tj. „Szkolenie w zakresie Badań poprzez Badania” prowadzone na rzeczywistych niewiadomych, w celu rozpowszechnienia kultury i techniki wśród ogółu społeczeństwa.

W 2005 roku, stowarzyszenie nabyło dawny budynek siedziby Biura Edukacji Publicznej (fr. PEP - Pupilles de l’Education Publique). Nieruchomość ta zlokalizowana jest w Saint-Anthème w Owernii (Francja) a jej historia sięga lat 70-tych. W lipcu tego samego roku Centrum w Saint-Anthème zostało otwarte po renowacji.

Latem, gościliśmy w nim ponad 200 nastolatków i trzydziestu edukatorów naukowych. Pierwszymi tematami badań były:

 • życie, przeprowadzone z pomocą uczestników Obozu UNIVERS (woda, ekosystemy, archeologia, wulkanologia, astronomia),
 • aeronautyka, przeprowadzone z pomocą uczestników Obozu PARADISAEA (pierwszy szybowiec napędzany termowoltaiczną energią słoneczną),
 • wolne oprogramowanie, przeprowadzone z pomocą uczestników Obozu SPIP (programowanie wlnego oprogramownia w Internecie).

JPEG

Pod koniec 2005 roku i w 2006 roku objęliśmy naszą działalnością także ferie ( Święto Wszystkich Świętychm, Wielkanoc itp.) i Zajęcia Odkryć Naukowych (w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ośrodkach rekreacyjnych, radach pracowników…)

W trakcie 2006 roku, pojawiła się propozycja utworzenia Klubów Naukowych w największych miastach Francji (Lyon, Rennes, Nantes, Grenoble, Lille i Marseille) w celu realizacji projektów naukowych w placówkach edukacyjnych jak również w ramach działalności pozaszkolnej. Po roku pracy nad nimi, wszelka aktywność związana z Klubami Naukowymi została zawieszona. Stało się tak, ponieważ w rzeczywistości celem stowarzyszenia było utrzymanie stabilności Centrów Pobytów Naukowych i ich rozwój międzynarodowy.

Latem 2006 roku, centrum przyjęło ponad 400 nastolatków w perspektywie pracy nad dwoma nowymi programami obozów naukowych:

 • ECOLOGIS, architektura przyszłości,
 • PERCEPTION, nauka o naturze i archeologii.

JPEG

Latem 2007 roku Objectif Sciences otworzyło swoją pierwszą siedzibę poza granicami Francji – w Quebecu.

W tamtym czasie podejmowanymi tematami były astronomia, okoliczne systemy wodne i lądowe (w szczególności nauka o wielorybach i białuchach) i napęd elektrohydrodynamiczny (EHD).

Ponadto, jeszcze tego samego lata miała miejsce pierwsza wyprawa Naukowa stowarzyszenia do Kirgistanu zorganizowana dla młodzieży. Miała ona na celu badania nad panterami śnieżnymi, które są gatunkiem chronionym, w tym kraju.
JPEG

 Narodziny sieci: Objectif Sciences International

Aby nie stanowić przeszkody innemu stowarzyszeniu o nazwie „Objectif Science”(bez S na końcu wyrazu Science) w sierpniu 2008 roku „Objectif Sciences” zmieniło swoją nazwę. Centrum w Saint-Anthème zostało przemianowane na „Europejskie Centrum Pobytów Naukowych”, a Centrum w Quebecu na „Centrum Pobytów Naukowych Kanada-USA”. Podział ten miał miejsce w ramach sieci asocjacyjnej „Objectif Sciences International”(OSI), która stała się międzynarodową organizacją pozarządową (NGO) z siedzibą w Genewie.

Jeszcze w tym samym roku, pobyty były organizowane na Tahiti (badania nad ekosystemem wodnym) i w Japonii (badania w zakresie energii geotermalnej).

JPEG

W 2009 roku „Objectif Sciences International”(OSI) było silnie zorientowane na Badania naukowe i Edukację Naukową w celu rozwiązania problemów dotyczących Ekorozwoju. Od tego momentu NGO jest obecne w:

 • we Francji (Europejskie Centrum Pobytów Naukowych),
 • w Quebecu (Centrum Pobytów Naukowych Kanada-USA),
 • na Tahiti – wyspa Huahine (Południowopacyficzne Centrum Pobytów Naukowych),
 • w DR Konga (Środkowoafrykańckie Centrum Pobytów Naukowych,
 • pobyty naukowe na Tahiti (gdzie proces nadania własności terenu zbliża się ku końcowi),
 • w Kirgistanie dzięki Wyprawie PANTHERA koordynowanej przez Europejskie Centrum Pobytów Naukowych,
 • niedługo później w Japonii dzięki uprzedniej, wieloletniej realizacji projektów pilotażowych.


W 2010 roku, NGO również jest obecne:

 • po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, w Parku Yellowstone, w ramach nowych działań, które zostały wdrożone jeszcze w tym samym roku: Pobyty Językowe i Dziennikarwtwa Naukowego,
 • w Japonii dzięki niezwykle ważnym Zajęciom Odkryć Naukowych dla jednego z liceów francuskich.

Na rok 2011, zaplanowane zostały nowe kierunki wypraw, a co za tym idzie nowe języki do zbadania, w tym także te regionalne, takie jak np.: język prowansalski we Francji czy też Tahitien Reo Maohi w Polinezji. Ogólnie rzecz ujmując, w roku 2011 cała nasza uwaga była skupiona na osiągnięciu kolejnego ważnego dla celu, jakim było otrzymanie Specjalnego Status Konsultacyjny w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). Od momentu uzyskania go, NGO prezentuje swoje działania również przed innymi organami międzynarodowymi.

W 2012 roku , NGO świętowało 20-lecie swojej działalności! Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnym raportem prezentującym pełen obraz działań i rozwoju naszego NGO na przestrzeni 20-stu lat:

En 2017, ce sont les 25 ans, et déjà nous sommes repartis pour un nouveau cycle de 5 ans, avec la 10ème édition du FORUM DE GENEVE organisé par OSI, à l’ONU, en décembre 2018.

Navigation