Utworzenie Lokalnej Grupy NGO w Twoim regionie/kraju

W celu sprawnego i efektywnego utworzenia Lokalnej Grupy NGO OSI w Twoim regionie lub kraju, wprowadziliśmy niżej zamieszczony, uproszczony plan działania.

Został on stworzony we współpracy z Przedstawicielami Rządowymi ONZ w Genewie podczas FORUM GENEWSKIEGO, i bazuje na 20-letnim doświadczeniu w tej dziedzinie.


Usted puede leer
esta página en español

Vous pouvez lire
cette page en français

You can read
this page in english


 Pierwszy film: OSI w 80 sekund

OSI w 80 sekund

film w języku angielskim #OSI in 80 seconds !
#Objectifsciencesinternational #USA #UK #Canada #Brazil #SouthAfrica #Sweden

Opublikowany przez Objectif Sciences International w niedzielę, 1 maja 2016


 Misja


Po zapoznaniu się z tym szybkim i uproszczonym planem działania, jedyne co musisz zrobić to rozpowszechnić zawarte w nim informacje wśród swoich znajomych, którzy potencjalnie mogą być nimi zainteresowani. Może się okazać, że będą oni pozytywnie nastawieni nie tyko do utworzenia, lecz także do współtworzenia Lokalnej Grupy NGO OSI w Waszym kraju. Jednak aby tak się stało, muszą oni najpierw zostać poinformowani o takiej możliwości.

Warto pamiętać, że proces rozpowszechniania informacji dotyczących utworzenia Lokalnej Grupy NGO OSI przyspieszy moment jej oficjalnego uruchomienia (patrz poniżej).

 Zapytanie ofertowe

Objectif Sciences International zostało założone w 1992 roku, w 2008 roku zostało oficjalnie uznane za NGO, zaś w 2001roku organizacja uzyskała specjalny status konsultacyjny w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). Dążąc do rozpropagowania swoich działań na arenie międzynarodowej, NGO Objectif Sciences International publikuje to zapytanie ofertowe na utworzenie Lokalnych Oddziałów NGO OSI.

Aby odpowiedzieć na to zapytanie ofertowe dla Waszego region lub kraju, prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na tej stronie.

PNG - 3.3 kb

Otrzymujemy wiele zapytań dotyczących możliwości otwarcia działalności w ramach NGO Objectif Sciences International. Możesz to zrobić w bardzo łatwy i szybki sposób przy pomocy planu działania przedstawionego na niniejszej stronie.

Jak tylko Twoja Lokalna Grupa OSI będzie posiadała wystarczającą ilość zarejestrowanych członków, możliwe będzie zaplanowanie przyjazdu jednego z koordynatorów Objectif Sciences International do Twojego regionu, w celu zorganizowania szkolenia na Poziomie 1 na temat “Pedagogiki Nauki przystosowanej do Partycypacyjnego Projektu Badawczego na rzecz Rezolucji w sprawie Ekorozwoju".

Szkolenie to zapewni Twojemu lokalnemu zespołowi niezależność, a także umożliwi dalszy rozwój Grupy OSI i jej działalności na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w Waszym kraju.

JPEG - 206.9 kb

 Notka historyczna

Objectif Sciences International (OSI) to międzynarodowa sieć stowarzyszeń lokalnych i krajowych z główną siedzibą w Genewie (Szwajcaria). Posiada ono statut Organizacji Non-Profit.

OSI jest uznawane za międzynarodową organizację pozarządową, która jako jedyna specjalizuje się w Edukacji Naukowej i Badaniach Partycypacyjnych, równolegle posiadając status konsultacyjny w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ.

OSI stawia sobie za cel poszerzenie udziału społeczeństwa w procesach Edukacji Naukowej i Badań Partycypacyjnych, jednocześnie kreując konkretne rozwiązania na rzecz Ekorozwoju (aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kontynuuj lekturę tej strony).

JPEG - 196.7 kb
JPEG - 196.7 kb

 Drugi film: OSI w 5 minut

PNG - 3.6 kb

Idea

Edukacja Naukowa jest bazą, która umożliwia rozwiązywanie zaistniałych, a także zapobieganie przyszłym problemom poprzez wdrażanie w życie ich rozwiązań. UNESCO zajęło stanowisko w tej sprawie, stwierdzając, że Edukacja Naukowa jest niezwykle ważnym narzędziem w walce o przetrwanie ludzkiego gatunku (zanieczyszczenia środowiska, zdrowie, żywność, woda, energia, wojny, bioróżnorodność, miejsca zamieszkania, ludzkie warunki...).

OSI NGO zapewnia działania transwersalne w zakresie Edukacji Naukowej, które zostały zainicjowane w toku Badań Partycypacyjnych, w celu rozwiązywania problemów towarzyszących Ekorozwojowi. Działania te zachęcają do prowadzenia Badań poprzez Praktykę, ponieważ są one oparte na Projekcie Pedagogicznym w służbie Wspólnoty, z której pochodzą uczestnicy. Pomaga to skutecznie zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu w kwestii nauczania zintegrowanego (Od redakcji : takiego, który bierze pod uwagę wszystkich członków społeczeństwa).

Na przykład, działania OSI w Afryce Środkowej (DR Konga), dotyczące takich zagadnień jak geologia, archeologia i agronomia, mają na celu przywrócenie trwałego pokoju w tamtym rejonie. Podczas gdy jej dodatkowe działania w dziedzinie Glacjologii, Tropienia Zwierząt (pantera śnieżna) i Koczownictwa, mające miejsce w Azji Środkowej (Kirgistan), dążą do ochrony naturalnego środowiska, jednocześnie przystosowując je do bycia zamieszkanymi przez ludzi. Właśnie dlatego działania OSI są fundamentalne i strategiczne.

Należy zauważyć, że Tolerancja, Zrozumienie między Narodami i Edukacja Przeciwko Przemocy stanowią część narzędzi opracowanych w sposób transwersalny przy pomocy wszystkich naszych działań naukowych. Są to zarówno Różnorodność Biologiczna, Technologia, Dobrobyt jak i Przetrwanie Populacji (Architektura, Rolnictwo , Zdrowie...).

Poza tym, każde działanie prowadzone przez NGO Objectif Sciences International tworzy i podtrzymuje miejsca pracy. Stąd też, przyczynia się ono do rozwoju gospodarki społecznej nowego świata, którego z pewnością chcesz być częścią (lepsze płace, lepsze warunki pracy, kształcenie dorosłych, kształcenie rodziców w ich roli wychowawcy...).

Działania Objectif Sciences International są skupione wokół tworzenia rozwiązań technicznych dla Ekorozwoju. Projekty badawcze tego typu prowadzone są także w Twoim kraju. Oto kilka z nich:

 • Nauki Społeczne,
 • Różnorodność biologiczna, Wymieranie gatunków na ogromną skalę...,
 • Biologia Morza, Rewitalizacja Stref Martwych,
 • Robotyka, Energia,
 • Architektura,
 • Astrofizyka,
 • Archeologia, Antropologia,
 • Drony, Aeronautyka, Lotnictwo,
 • Etc...

Dzięki tym przydatnym projektom dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swoje umiejętności. Jeżeli rozwiązania te odnoszą sukces w Twoim kraju, będą one wdrażane także w innych rejonach świata, które borykają się z tymi samymi problemami co Ty.


PNG - 3.3 kb


Jeśli chcesz, aby projekt OSI został uruchomiony w Twoim regionie lub kraju, prosimy o przesłanie oficjalnego wniosku za pośrednictwem tej strony. Więcej informacji w rozdziale „Forum”.


JPEG - 236.4 kb

Tworząc projekt OSI w Twoim regionie / kraju, stajesz się członkiem NGO, a co za tym idzie tworzysz miejsca pracy i udzielasz funduszów istniejącym lub przyszłym projektom. Możesz także spełniać się w zakresie Edukacji Naukowej, Ekologicznej bądź Nauki i Inżynierii.

Utworzenie projektu OSI w Twoim regionie / kraju wiąże się ze stworzeniem lokalnego zespołu, zwanego Lokalną Grupą OSI.

Osoby będące częścią Lokalnej Grupy OSI mogą sprawować 3 różne funkcje:

 • edukatora,
 • naukowca,
 • ekonomisty.

Te trzy podgrupy współpracują z OSI, które reprezentowane jest przez Aktywnego Koordynatora Operacyjnego Lokalnej Grupy OSI.

Wszyscy wymienieni wyżej członkowie pracują razem, w tym samym miejscu.

PNG - 3.6 kb

Idea
NGO OSI będzie współpracować z Tobą w celu utworzenia, tak szybko jak to możliwe, Lokalnej Grupy OSI .

W zależności od Twojej sytuacji, możesz rozpocząć swoją przygodę z OSI na 4 następujących stanowiskach:

 • edukatora,
 • naukowca,
 • ekonomisty,
 • bądź nawet koordynatora Projektu.

Tak czy inaczej, możesz stanąć na czele nowo uruchomionej Lokalnej Grupy OSI w Twoim kraju lub dołączyć do jednej z już istniejących Grup Lokalnych (więcej informacji w rozdziale „Forum”).

Na koniec, kiedy Lokalna Grupa OSI będzie już w pełni utworzona, w jej ramach możliwe jest podjęcie różnych stanowisk:

 • możesz zostać Edukatorem Naukowym – odpowiedzialnym za nadzorowanie i organizowanie uczestników zainteresowanych realizacją Partycypacyjnego Projektu Badawczego, -* możesz zostać Koordynatorem jednego z Programów Pedagogicznych i Logistycznych - odpowiedzialnym za przyjmowanie uczestników jednego z ośrodków OSI.
 • możesz zostać Koordynatorem jednego z Programów Badawczych specjalizujących się w Edukacji Naukowej - odpowiedzialnym za postęp projektów badawczych w danej dziedzinie.
 • możesz zostać Koordynatorem jednego z Programów Rozwoju Partycypacyjnego i Kooperacyjnego - odpowiedzialnym za zwiększenie udziału mieszkańców danego regionu/kraju w różnych działaniach naukowych OSI, -* a także możesz zostać Koordynatorem Operacyjnym Lokalnej Grupy OSI w Twoim regionie lub kraju- odpowiedzialnym za koordynowanie wszystkich członków i ochotników podczas tworzenia działań OSI w Twoim regionie lub kraju.
JPEG - 133.9 kb

Działania Lokalnej Grupy OSI są definiowane zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • miejsca, gdzie znajdują się siedziby zespołów (centrum miasta, w “zielone” inkubatory przedsiębiorczości),
 • miejsca, gdzie ochotnicy przystępujący do Badań Partycypacyjnych są przyjmowani (na łonie natury, nad morzem, w górach, w lesie),
 • dobrze przyjęci i zadowoleni uczestnicy, na przykład:
  • firmy, którym zaproponowano innowacyjne rozwiązania techniczne,
  • dzieci, którym zaproponowano edukacyjne wyjazdy szkolne,
  • dorośli chętni do wzięcia udziału w społecznych projektach naukowych,
  • specjaliści chcący wziąć udział w szkoleniach...
 • przykłady różnych działań proponowanych przez Grupę Lokalną:
  • Wakacyjne Obozy Naukowe,
  • Zajęcia Odkryć Naukowych,
  • szkolenia techniczne,
  • szkolenia pedagogiczne,
  • wyspecjalizowanie badania,
  • publikacja książek,
  • tworzenie przedmiotów edukacyjnych,
  • Charakterystyki techniczne oferowanych w ramach różnych dziedzin naukowych Grupy Lokalnej OSI,
  • Charakterystyki Badań,
  • Charakterystyki Audytu i Doradztwa (dla Twojego Rządu, Społeczności Lokalnej, Organizacji ONZ, innych NGO).
 • podejmowane zagadnienia:
  • Biologia Morza,
  • Lotnictwo,
  • Robotyka,
  • Informatyka,
  • Architektura,
  • Odnawialne Źródła Energii,
  • Biologia roślin lądowych,
  • Archeologia,
  • Astronomia, etc…
 • języki używane w ramach Waszych działań (języki lokalne, rodzime języki…),
 • główne problemy do rozwiązania (Prawa kobiet/dziewczyn, koczownictwo, zdrowie, żywność, miejsca zamieszkania...)
JPEG - 196.4 kb
PNG - 3.3 kb
Utworzenie Lokalnej Grupy Objectif Sciences International może mieć miejsce:


 • gdy osoba zainteresowana pragnie założyć i rozwijać jedno z działań NGO w jego/jej regionie/kraju,
 • gdy grupa osób/organizacje chcą wspólnie utworzyć zespół OSI,
 • gdy istniejąca grupa posiadająca własne działania pragnie dodać działania OSI do swoich usług. [[W przypadku już istniejącej grupy, podczas tworzenia nowego projektu, wszelkie czynności prowadzą do zorganizowania partnerskiej współpracy między daną grupą a OSI. Nie jest to zatem kwestia zintegrowania istniejących działań grupy z działaniami OSI lecz raczej stworzenia dodatkowego projektu. W większości przypadków ta współpraca następuje poprzez ustanowienie specjalnego Oddziału w ramach grupy pragnącej przystąpić do Grupy Lokalnej OSI w Twoim kraju. W ten sposób, zwiększa ona swoją aktywność przy jednoczesnej gwarancji swojej niezależności.
JPEG - 191.3 kb

 Twoje korzyści

Korzyści płynące z utworzenia Lokalnej Grupy OSI:

 • łatwe i szybkie tworzenie i rozwijanie kwitnącej i zrównoważonej działalności przyjaznej dla środowiska, opartej na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),
 • tworzysz miejsca pracy w Twoim regionie/kraju,
 • oferujesz więcej nadziei ludziom w Twoim regionie/kraju, proponując im dodatkowe rozwiązania, w oparciu o zasady tolerancji i otwartości racjonalnych i użytecznych projektów naukowo-technologicznych, ukierunkowanych na Ekorozwój,
 • korzystasz z ponad 20-letniego doświadczenia w zakresie Opracowywania Projektów, Pedagogiki Nauki poprzez Projekt Edukacyjny, zastosowanych do Partycypacyjnego Projektu Badawczego na rzecz Rezolucji w sprawie Ekorozwoju,
 • jesteś połączony z międzynarodową siecią zasobów intelektualnych, ludzkich, materialnych i finansowych,
 • posiadasz wsparcie od dobrze znanej i uznanej instytucji w dziedzinie Edukacji Naukowej, Badań Partycypacyjnych i Projektu Pedagogicznego zastosowanych w nauczaniu,
 • otrzymujesz szczególną pomoc, która zapewni powodzenie projektu,
 • czerpiesz korzyści z dobrej opinii OSI na arenie międzynarodowej,
 • korzystasz z istniejących usług w ramach OSI,
 • korzystasz z sieci wolontariuszy, uczestników i darczyńców OSI,
 • otrzymujesz wszystkie rodzaje wsparcia ze strony OSI,
 • bierzesz udział w corocznym Forum genewskim odbywającym się w siedzibie ONZ w Genewie.

 Korzyści OSI

Korzyści płynące z utworzenia Lokalnej Grupy OSI:

 • OSI, dzięki Twojej obecności, może ustanowić więcej rezolucji i opracować więcej akcji edukacyjnych dotyczących:
  • tematyk, którymi się zajmuje,
  • populacji,
  • rodzajów akcji,
  • miejsc zasugerowanych w ramach Twojej Grupy Lokalnej,
  • wsparcia OSI wzmocnionego Twoją obecnością,
  • innych utworzonych już Grup Lokalnych posiadających tę przewagę bycia połączoną i będącą w kontakcie z Tobą,
  • międzynarodowych sieci Lokalnych Grup OSI mogących wzbogacić się o dodatkową wiedzę dzięki nowej grupie lokalnej – dzięki Twoim pomysłom, Twoim opiniom i zaproponowanym przez Ciebie rozwiązaniom,
  • Twojej corocznej obecności na Forum Genewskim, odbywającym się w siedzibie ONZ w Genewie. Dzięki niej kolejny kraj zostanie dodany do cyklu pracy nad rozwiązywaniem problemów związanych z Ekorozwojem.

 Plan działania

PNG - 3.6 kbOto etapy tworzenia Lokalnej Grupy OSI:

Ten uproszczony plan działania jest wspierany przez fora : Zapraszamy do zapoznania się z etapami ,prowadzącymi do utworzenia Lokalnej Grupy OSI, przedstawionymi poniżej
 1. Jeśli w Twoim regionie/kraju nie istnieje żadna Lokalna Grupa OSI, prosimy o wysłanie do nas prośby o utworzenie Lokalnej Grupy OSI:
  • Wyślij wniosek do koordynatora NGO na local-groups osi-ngo.org z prośbą o utworzenie Lokalnej Grupy OSI w Twoim regionie/kraju (prosimy o wysłanie wiadomości w języku francuskim bądź angielskim)
 1. Jeśli w Twoim regionie/kraju istnieje Lokalna Grupa OSI, prosimy o dołączenie do forum Lokalnej Grupy OSI związane z Twoim regionem/krajem
  • Dołącz do forum Lokalnej Grupy OSI związanego z Twoim regionem/krajem) i dodaj siebie jako członka grupy na Facebooku lub na LinkedIn: Zobacz listę istniejących forów poniżej.
 1. Ogłoś lub opublikuj post na temat powstania Grupy Lokalnej na oficjalnej stronie OSI, na której właśnie się znajdujesz
  • OSI rozprzestrzeni w swojej sieci informacje o utworzeniu Grupy Lokalnej w Twoim mieście, regionie lub kraju
 1. Następnie OSI rozpoczynie organizację kompletnego (3 bądź 6-cio dniowego), odbywającego się w Twoim mieście, seminarium, które oficjalnie uruchomi twoją Lokalną Grupę OSI
  • Gdy fora Twojego kraju na Facebooku i / lub LinkedIn będą posiadały minimum 15 członków, OSI będzie publikowało tam odpowiednie informacje mające na celu organizację szkolenia na Poziomie 1 na temat “Pedagogiki Nauki przystosowanej do Partycypacyjnego Projektu Badawczego na rzecz Rezolucji w sprawie Ekorozwoju".
  • Gdy fora Twojego kraju na Facebooku i / lub LinkedIn będą posiadały minimum 60 członków, NGO wyśle Specjalistę Szkoleniowego, który poprowadzi szkolenie na Poziomie 1 (3 dni)
  • Po szkoleniu na Poziomie 1 Specjalista Szkoleniowy będzie miał czas na obserwacje w trakcie jednego dnia przerwy
  • Po tym czasie prowadzi on 6-dniowe seminarium dla 10-20 uczestników (spośród 60, którzy wzięli udział w 3-dniowym szkoleniu Poziomie 1), którzy chcieliby zająć stanowiska kierownicze w Lokalnej Grupie OSI w ich regionie/kraju. To seminarium przedstawi uczestnikom kompletny plan działania prowadzący do pomyślnego utworzenia Twojej Grupy Lokalnej. Oferuje ono również szkolenie krok po kroku dotyczące różnych zawodów proponowanych przez NGO Objectif Sciences International. Na koniec tego 6-dniowego seminarium, będziesz posiadał wszelkie informacje niezbędne do pomyślnego uruchomienia i rozwinięcia Twojej Lokalnej Grupy OSI (tworzenie nowych miejsc pracy, osiąganie celów, działania cykliczne, udział w corocznym Forum Genewskim...)
 1. Udział w corocznym Forum Genewskim odbywającym się w grudniu, w siedzibie ONZ
  • OSI zaprosi Was do wzięcia udziału w dorocznej konwencji, odbywającej się w Pałacu Narodów na terenie ONZ w Genewie, gdzie będziesz mógł przyczynić się do realizacji projektów dodawanych każdego roku do porządku obrad Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ, będąc tam w towarzystwie Stałego(-ych) Przedstawiciela(-i) ONZ Twojego kraju.
 1. Podpisywanie umowy członkowskiej Twojej Lokalnej Grupy OSI
  • Podpisana zostanie umowa zlecenie, które oficjalnie potwierdza Twoje uczestnictwo w NGO
 1. Pierwsze operacje OSI rozpoczęte w Twoim kraju
  • Określona zostanie docelowa ludność, zagadnienia i problemy, które będą rozpatrywane, oraz rodzaj działań, które należy wdrożyć aby ujrzały one światło dzienne
 1. Stajesz się konstytutywnym członkiem OSI
  • Miejsca pracy będą tworzone i utrzymywane w obrębie Twojej grupy lokalnej. Twoja organizacja zacznie się rozwijać

Jeśli chcesz, aby Lokalna Grupa OSI została uruchomiona w Twoim regionie/kraju, prosimy o dołączenie do naszej grupy na Facebooku lub na LinkedIn. W ten sposób zostaniemy poinformowani o Twojej kandydaturze i zainteresowaniu projektem.

Prosimy skorzystanie z linków do grup na Facebooku i Linkedin znajdujących się poniżej, w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących utworzenia Twojej Grupy Lokalnej OSI zgodnie z procedurami tam opisanymi.
JPEG - 268.8 kb

  Lista rozwijających się Grup Lokalnych

http://www.osi-ngo.org/groupes-locaux/